KIIP 5급 13과2. 한옥과 한복은 어떤 특징이 있을까?/ Nhà Hanok và áo Hanbok của Hàn Quốc KIIP 5급 13과2. 한옥과 한복은 어떤 특징이 있을까?/ Nhà Hanok và áo Hanbok của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 2/20/2019 Rating: 5
KIIP 5급 13과1. 한국 사람들은 무엇을 먹을까?/ Món ăn của người Hàn Quốc KIIP 5급 13과1. 한국 사람들은 무엇을 먹을까?/ Món ăn của người Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 2/18/2019 Rating: 5
L1G60 A/V-은/는/을 N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier L1G60 A/V-은/는/을 N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier Reviewed by Korean Topik on 2/15/2019 Rating: 5
KIIP Level 5 Online Lessons | Bài dịch lớp KIIP 5 tìm hiểu Xã Hội Hàn Quốc KIIP Level 5 Online Lessons | Bài dịch lớp KIIP 5 tìm hiểu Xã Hội Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 2/10/2019 Rating: 5
KIIP 5급 12과2. 이주민을 위한 교육에는 무엇이 있을까?/ Giáo dục cho người nước ngoài ở Hàn Quốc. KIIP 5급 12과2. 이주민을 위한 교육에는 무엇이 있을까?/ Giáo dục cho người nước ngoài ở Hàn Quốc. Reviewed by Korean Topik on 2/10/2019 Rating: 5
KIIP 5급 12과1. 평생교육이란 무엇일까?/ Giáo dục suốt đời ở Hàn Quốc KIIP 5급 12과1. 평생교육이란 무엇일까?/ Giáo dục suốt đời ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 2/07/2019 Rating: 5
KIIP 5급 11과2. 기러기 아빠는 왜 생겼을까?/ Nhiệt huyết giáo dục ở Hàn Quốc (tại sao có 'bố ngỗng'?) KIIP 5급 11과2. 기러기 아빠는 왜 생겼을까?/ Nhiệt huyết giáo dục ở Hàn Quốc (tại sao có 'bố ngỗng'?) Reviewed by Korean Topik on 1/30/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.