KIIP 5 U26.2 Korea's economic and potical status in the world / Vị thế kinh tế chính trị của Hàn Quốc KIIP 5 U26.2 Korea's economic and potical status in the world / Vị thế kinh tế chính trị của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 9/18/2020 Rating: 5
KIIP 5 U26.1 Korea becomes a trading power in high-tech era/ Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghệ cao KIIP 5 U26.1 Korea becomes a trading power in high-tech era/ Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghệ cao Reviewed by Korean Topik on 9/17/2020 Rating: 5
KIIP 5 U25.2 Factors determining Korea's Economic Growth/ Yếu tố quyết định phát triển kinh tế Hàn Quốc KIIP 5 U25.2 Factors determining Korea's Economic Growth/ Yếu tố quyết định phát triển kinh tế Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 9/15/2020 Rating: 5
KIIP 5 U25.1 Miracle on the Han river/ ‘Kỳ tích sông Hàn’ của Hàn Quốc KIIP 5 U25.1 Miracle on the Han river/ ‘Kỳ tích sông Hàn’ của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 9/13/2020 Rating: 5
KIIP 5 U24.2 International relations of Korea/ Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc KIIP 5 U24.2 International relations of Korea/ Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 9/10/2020 Rating: 5
KIIP 5 U24.1 Korea with the Pain of Division/ Nỗi đau chia cắt của Hàn Quốc KIIP 5 U24.1 Korea with the Pain of Division/ Nỗi đau chia cắt của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 9/09/2020 Rating: 5
KIIP 5 U23.2 How Korean citizens participate in politics/ Công dân Hàn Quốc tham gia chính trị ntn? KIIP 5 U23.2 How Korean citizens participate in politics/ Công dân Hàn Quốc tham gia chính trị ntn?   Reviewed by Korean Topik on 9/08/2020 Rating: 5
Powered by Blogger.