KIIP 5 U33.2 Korea’s Law enforcement agencies/ Cơ quan thực thi pháp luật ở Hàn Quốc KIIP 5 U33.2 Korea’s Law enforcement agencies/ Cơ quan thực thi  pháp luật ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 10/20/2020 Rating: 5
KIIP 5 U33.1 Korean Law and Judicature/ Luật pháp và tư pháp Hàn Quốc KIIP 5 U33.1 Korean Law and Judicature/ Luật pháp và tư pháp Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 10/19/2020 Rating: 5
KIIP 5 U32.2 Types of Naturalization for Korean citizenship/ Các loại hình nhập tịch Hàn Quốc cho người nước ngoài KIIP 5 U32.2 Types of Naturalization for Korean citizenship/ Các loại hình nhập tịch Hàn Quốc cho người nước ngoài Reviewed by Korean Topik on 10/17/2020 Rating: 5
KIIP 5 U32.1 Qualifications to become a Korean citizen/ Tư cách để trở thành công dân Hàn KIIP 5 U32.1 Qualifications to become a Korean citizen/ Tư cách để trở thành công dân Hàn Reviewed by Korean Topik on 10/16/2020 Rating: 5
KIIP 5 U31.2 Foreigners participating in Korean society/ Người nước ngoài tham gia vào xã hội Hàn Quốc KIIP 5 U31.2 Foreigners participating in Korean society/ Người nước ngoài tham gia vào xã hội Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 10/14/2020 Rating: 5
KIIP 5 U31.1 System for settlement of foreigners in Korea/ Cơ chế cho người nước ngoài định cư ở Hàn Quốc KIIP 5 U31.1 System for settlement of foreigners in Korea/ Cơ chế cho người nước ngoài định cư ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 10/13/2020 Rating: 5
KIIP 5 U30.2 Rights and Duties of Expats in Korea/ Quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài ở Hàn Quốc KIIP 5 U30.2 Rights and Duties of Expats in Korea/ Quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 10/10/2020 Rating: 5
Powered by Blogger.