KIIP 5급 24과1. 분단의 아픔이 있는 대한민국/ Nỗi đau chia cắt của Hàn Quốc KIIP 5급 24과1. 분단의 아픔이 있는 대한민국/ Nỗi đau chia cắt của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 6/26/2019 Rating: 5
L1G71 N-(이)군요, A-군요, V-는군요 grammar = I see, indeed, ! ~ express surprise L1G71 N-(이)군요, A-군요, V-는군요 grammar = I see, indeed, ! ~ express surprise Reviewed by Korean Topik on 6/24/2019 Rating: 5
Sejong Korean 0-8 PDF+Audio (세종한국어) Sejong Korean 0-8 PDF+Audio (세종한국어) Reviewed by Korean Topik on 6/22/2019 Rating: 5
Sejong Korean Conversation 1-4 PDF+Audio (세종한국어 회화) Sejong Korean Conversation 1-4 PDF+Audio (세종한국어 회화) Reviewed by Korean Topik on 6/21/2019 Rating: 5
KIIP 5급 23과2. 시민들은 어떻게 정치에 참여할까?/ Công dân Hàn Quốc tham gia chính trị ntn? KIIP 5급 23과2. 시민들은 어떻게 정치에 참여할까?/ Công dân Hàn Quốc tham gia chính trị ntn?   Reviewed by Korean Topik on 6/19/2019 Rating: 5
KIIP 5급 23과1. 사람들의 다양한 이익은 어떻게 정치에 반영될까?/ Lợi ích được phản ánh trong chính trị ra sao? KIIP 5급 23과1. 사람들의 다양한 이익은 어떻게 정치에 반영될까?/ Lợi ích được phản ánh trong chính trị ra sao? Reviewed by Korean Topik on 6/17/2019 Rating: 5
L1G70 A/V-지요? grammar = isn't / don't /..., right? (~to confirm information) L1G70 A/V-지요? grammar = isn't / don't /..., right? (~to confirm information) Reviewed by Korean Topik on 6/14/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.