Download All TOPIK Tests PDF+Audio+Key (update the 60th TOPIK Test)

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) is a language test designed to measure the ability of non-native speakers for expression and comprehension in the Korean language.

!!!Kéo xuống dưới để xem tiếng Việt!!!

From July 2014 (the 35th TOPIK test), the TOPIK test structure was changed from 3 tests to 2 tests (TOPIK I and TOPIK II). For more details, visit: Complete TOPIK Guide 2018

Since then, all TOPIK tests are not shared publicly anymore, but only 1 test/year is shared. The most recent shared TOPIK tests are listed as follows:

In 2018 - the 60th TOPIK test
In 2017 - the 52nd TOPIK test
In 2016 - the 47th TOPIK test
In 2015 - the 41st TOPIK test
In 2014 - the 37th TOPIK test
In 2014 - the 35th TOPIK test
......
There are many available sources to download the past TOPIK tests. However, the most reliable and updated one is to download TOPIK tests from the official website. Follow the below link to download past TOPIK Tests:


Below is an illustrated photo of the download page. 


The photo is updated in 01/2019.
-----------------------------------------

TOPIK (한국어능력시험) là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn, được tổ chức hàng năm bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc, dành cho người học tiếng Hàn như một ngoai ngữ thứ 2 để phục vụ cho công việc, học tập, hay giao tiếp. 

Kể từ tháng 7/2014 (tức là kỳ thi lần thứ 35), hình thức thi TOPIK được thay đổi từ 3 cấp độ thành 2 cấp độ:
 • TOPIK I (cấp 1 và 2): tổng 200 điểm, thi 100 phút, với 40 câu hỏi phần đọc + 30 câu hỏi phần nghe.
 • TOPIK II (cấp 3 đến 6): tổng 300 điểm, thi 180 phút, với đọc 70 phút 50 câu hỏi, nghe 60 phút 50 câu hỏi và viết 50 phút với 4 câu hỏi.

Xem thêm chi tiết về TOPIK tại đây: Complete TOPIK Guide 2018

Cũng từ khi hình thức thi thay đổi, các đề thi TOPIK ở mỗi kỳ ko được chia để đều đặn nữa mà chỉ được chia sẻ 1 đề/năm. Cụ thể, danh sách các kỳ thi được chia sẻ các năm gần đây như sau:

Năm 2018 - kỳ thi TOPIK lần thứ 60
Năm 2017 - kỳ thi TOPIK lần thứ 52
Năm 2016 - kỳ thi TOPIK lần thứ 47
Năm 2015 - kỳ thi TOPIK lần thứ 41
Năm 2014 - kỳ thi TOPIK lần thứ 37
Năm 2014 - kỳ thi TOPIK lần thứ 36
Năm 2014 - kỳ thi TOPIK lần thứ 35
.....

Có rất nhiều nguồn để tải đề thi TOPIK, tuy nhiên nguồn chính thức và cập nhật nhất là tại chính trang chủ của TOPIK. Các bạn theo link dưới để tải đầy đủ các bài thi TOPIK nhé:

Tải đề thi TOPIK PDF +Audio + Đáp Án tại đây.

Download All TOPIK Tests PDF+Audio+Key (update the 60th TOPIK Test) Download All TOPIK Tests PDF+Audio+Key (update the 60th TOPIK Test) Reviewed by Korean Topik on 1/08/2019 Rating: 5

3 comments:

 1. I can't download any of files because this take to much time to connect. Maybe you should fix that or complete tests in pdf file and then public here?

  ReplyDelete
  Replies
  1. For some unknown reasons, the 60th topik test was removed from the official site. Unfortunately, I didn't create any backup for the 60th test. :(

   Delete
  2. I found the 60th test. It is only available in Korean version website, not English version. :D

   Delete

Powered by Blogger.