Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn PDF- Lê Huy Khoa


Ngữ pháp cơ bản Tiếng Hàn PDF (in Korean: 한국어 기분 문법) là cuốn ebook tự học đầy đủ, chính xác và khoa học về ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản được biên soạn bởi tác giả Lê Huy Khoa do nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm phát hành.

Sách gồm 14 chương và được chia theo các chủ đề nhỏ. Mỗi chương đề cập tới một hình thức ngữ pháp cơ bản như sau:

Chương 1: Trợ từ
Chương 2: Thô kết thúc câu
Chương 3: Đại danh từ
Chương 4: Thời thế
Chương 5: Các biểu hiện phủ định
Chương 6: Cách thể hiện sự tôn trọng
Chương 7: Động từ và tính từ bất quy tắc
Chương 8: Hình thức bị động
Chương 9: Thể chủ động
Chương 10: Cách dẫn dụng (gián tiếp)
Chương 11: Các từ nối
Chương 12: Hình thức giả định
Chương 13: Các hình thức thể hiện khác
Chương 14: Các nguyên tắc phát âm

Sách được thiết kết ngắn gọn và xúc tích giúp dễ dàng nắm bắt được ngữ pháp. Thông thường mỗi cấu trúc được chia làm 4 phần: giải nghĩa, cấu trúc, ví dụ và lưu ý cách sử dụng.

Thêm nữa phần phiên âm trong sách này được sử dụng phiên âm tiếng Việt thay cho phiên âm La tinh nên dễ sử dụng hơn.

Bạn có thể tải sách miễn phí tại: Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn PDF
Chúc bạn sớm giỏi tiếng Hàn.

No comments:

Powered by Blogger.