Giáo trình Tự Học Tiếng HÀN cho Mọi Người PDF

Giáo trình Tự Học Tiếng HÀN cho Mọi Người là giáo trình được biên soạn bởi tác giả Lê Hoàng Phương và nhóm cộng tác xuất bản năm 2012 dựa trên bộ sách của tác Sang-Oak Lee,  Hi-Won Yoon, Jae-Young Han, Mee-Sun Han, và Eun-Guy Choi của viện nghiên cứu ngôn ngữ Đại học quốc gia Seoul.

Giáo trình Tự Học Tiếng HÀN cho Mọi Người gồm 3 tập với 25 bài mỗi tập.

Tập 1: Giáo trình Tự Học Tiếng HÀN cho Mọi Người Sơ Cấp
Tập 2: Giáo trình Tự Học Tiếng HÀN cho Mọi Người Trung Cấp
Tập 3: Giáo trình Tự Học Tiếng HÀN cho Mọi Người Cao Cấp

Nội dung của giáo trình được biên soạn dựa trên các tiêu chí sau:
  • Dễ học, đặc biệt trong tập 1 và 2
  • Mang tính giải trí và giáo dục
  • Phản ánh các đặc trưng về ngữ âm và ngữ pháp của tiếng Hàn
  • Giới thiệu các khía cạnh văn hóa của người Hàn theo hướng tự nhiên và nguyên vẹn
  • Bảo đảm người học có thể tự học một mình mà ko cần sự trợ giúp của giáo viên hay lớp học

Bố cục của mỗi bài học trong giáo trình bao gồm: 
  • Từ vựng: được trình bày với phần giải thích bằng tiếng Anh và Việt
  • Phần phát âm: những từ vựng khó và cách phát âm đặc trưng được giới thiệu chính xác giúp bạn học tránh được những thói quen xấu sau này 
  • Bài khóa chính: các bài hội thoại hấp dẫn kết hợp với các khía cạnh văn hóa được đưa vào
  • Phần ngữ pháp: giải nghĩa bằng tiếng Anh và Việt cùng với những ví dụ đi kèm
  • Bài tập thực hành: khuyến khích học từ vựng và chủ điểm ngữ pháp trong mỗi bài.

No comments:

Powered by Blogger.