Từ điển Ngữ Pháp tiếng Hàn PDF (한국어 문법 사전)

Từ điển Ngữ Pháp tiếng Hàn là cuốn sách bất ly của các bạn học Hàn ngữ được viết bởi tác giả Paik Pong Ja và được biên dịch sang tiếng Việt bởi Lý Kính Hiền. Cuốn sách là tài liệu không thể thiếu cho các bạn muốn chinh phục các cấu trúc, hình thái ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao trong tiếng Hàn.

Sách Từ điển Ngữ Pháp tiếng Hàn được chia làm 3 phần chính:

  • Khái quát ngữ pháp tiếng Hàn: giải thích các vấn đề có tính thông thường được bàn đến trong ngữ pháp phổ thông.
  • Hình thái ngữ pháp tiếng Hàn: phân tích các yếu tố ngữ pháp cơ bản đối với người học tiếng Hàn theo hướng cấu tạo, đồng thời thời giải thích ý nghĩa và cách dùng thực tế cụ thể.
  • Phụ lục: cung cấp các biểu đồ để người đọc dễ hiểu, dễ nhớ, và chọn ra 101 động tính từ có quy tắc cũng như bất quy tắt có tần số sử dụng cao
Sách ban đầu được chia đều làm 6 quyển nhỏ. Tuy nhiên ở KoreanTopik, mình đã gộp sách thành 1 cuốn với 777 trang để tiện cho viện in ấn và tham khảo. 

Bạn có thể tải sách miễn phí tại: Từ điển Ngữ Pháp tiếng Hàn PDF


1 comment:

Unknown said...

너무 고마워요

Powered by Blogger.