Sách Từ Vựng Topik Theo Chủ Đề PDF (Hàn-Việt)


Sách Từ Vựng Topik Theo Chủ Đề là cuốn sách từ vựng song ngữ Hàn Việt nhằm:
- sách biên soạn theo chủ đề dễ nhớ, dễ học
- giúp bạn nâng cao vốn từ vựng trong giao tiếp hàng ngày
- mục tiêu hiểu được 95% ý nghĩa trong mọi ngữ cảnh.
- trau dồi từ vựng để chuẩn bị cho kỳ thi TOPIK

Dưới đây là ảnh minh họa nội dung sách:

Tải sách Từ Vựng Topik Theo Chủ Đề PDF

No comments:

Powered by Blogger.