[Vietnamese] Giáo Trình Tiếng Hàn EPS-TOPIK cho Người Việt PDF +Audio MP3


Giáo Trình Tự học Tiếng Hàn EPS-TOPIK
(EPS-TOPIK Self-study Textbook) do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cung cấp miễn phí nhằm hỗ trợ người lao động nước người đang có dự định tìm việc làm tại Hàn Quốc tại các đơn vị sản xuất, công trường, nông nghiệp, v.v.

Giáo Trình Tự học Tiếng Hàn EPS-TOPIK được cung cấp qua 9 ngôn ngữ khác nhau với 2 cuốn sách cho mỗi ngôn ngữ. Giáo trình có tổng 60 bài học trong đó mỗi cuốn có 30 bài, bao gồm tất cả các khía cạnh của ngôn ngữ Hàn Quốc và văn hóa làm việc từ các hội thoại nhập môn đến cuộc sống hàng ngày.

Sách EPS TOPIK PDF và Audio MP3 được biên soạn nhằm mục đích dành cho những người tự học, những người không có điều kiện truy cập Internet thường xuyên.


Download Giáo Trình Tiếng Hàn EPS-TOPIK cho người Việt

EPS-TOPIK Tiếng Việt: Giáo trình 1 PDF + Audio MP3 HOẶC Đọc Giáo trình 1 Online

EPS-TOPIK Tiếng Việt: Giáo trình 2 PDF + Audio MP3 HOẶC Đọc Giáo trình 2 Online


Dưới đây là các bản xem trước của sách giáo khoa EPS-TOPIK bản tiếng Việt:


Các bạn chú ý khớp tiêu đề của file nghe trong sách và file tải được để học nhé.

No comments:

Powered by Blogger.