Sổ tay 2000 Từ Vựng Tiếng Hàn PDF


Sổ tay 2000 từ vựng Tiếng Hàn thông dụng (theo chủ đề) được tuyển chọn từ các từ vựng trong đề thi Topik từ cấp độ 1, 2, và 3. 

Mục tiêu của cuốn sách nhằm giúp các bạn ôn luyện và nắm bắt các từ vựng cần thiết, thông dụng, từ đó tạo tiền đề cho việc giao tiếp tốt hơn cũng như vượt qua các kì thi dễ dàng.

Sách được trình bày song ngữ Hàn - Việt đơn giản, dễ hiểu như trên hình:


Tải sách: Sổ tay 2000 Từ Vựng Tiếng Hàn Thông Dụng PDF

Tham khảo sách từ vựng ôn thi TOPIK khác tại:

TOPIK 1 Vocabulary in 40 Days for Beginner PDF

TOPIK 2 Vocabulary in 50 Days for Intermediate PDF

1 comment:

Korean Topik said...

The link is updated. Have fun!

Powered by Blogger.